ESR-hanke, Jalkapallosta elämäniloa!

Pallokissat, Kuopio ry aloittaa hankkeen, jonka tarkoituksena on tavoittaa sosiaalisen syrjäytymisuhan alla olevia Kuopiossa asuvia sekä maahanmuuttajia että paikallisia nuoria tyttöjä ja naisia.

Tavoitteena on kehittää Pallokissojen toimintaa, yhteiskunnallista vastuuta ja tasa-arvoa luomalla seuraan uudenlainen toimintamalli maahanmuuttajien ja kantaväestön syrjäytymisvaarassa olevien nuorten naisten aktivoimiseen ja voimaannuttamiseen.

Hanke edistää mukaan lähtevien nuorten naisten selviytymistä yhteiskunnassa, laajentaa heidän sosiaalisia verkostoja uusien kaverisuhteiden ja  seuratoimijoiden avulla sekä antaa onnistumisen kokemuksia niin urheilussa kuin seuratyössä. Hankkeen aikana järjestämme osallistujille jalkapallokerhon ja liikuntatapahtumia yhteistyössä alueen järjestöjen kanssa. Toiminta on osallistujille maksutonta.

Hankeaika on 1.1.2018-30.6.2019

Jalkapallosta elämäniloa! –hanke saa tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta