Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (52371999) 10§

1. Rekisterinpitäjä

Pallokissat, Kuopio ry

y-tunnus 2093830-3

Kaartokatu 6, 70620 Kuopio

Seura toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme seuran toimintaan osallistuvista. Rekisterinpitäjä on vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on seuralle ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme suhdetta seuran toimintaan osallistuviin. Tässä tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita seura toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jarmo Hartikainen, puheenjohtaja

jarmo.hartikainen@pallokissat.fi

040-5280552

3. Rekisterin nimi

Pallokissat, Kuopio ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kootan yhdistyksen jäsentiedot. Tietoja käytetään yhteydenpitoon sekä markkinointitarkoituksiin ellei jäsen ole sitä erikseen kieltänyt.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

 • Jäsenten rekisteröinti
 • Kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. pelaajasiirrot, ottelupöytäkirjat)
 • Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
 • Sähköinen jäsenviestintä
  • lähetämme seuraan liittyviä tiedotteita ja tapahtumailmoituksia
 • Analysointi, tilastointi ja historiatietojen käsittely
 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

5. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät, rekisterin tietosisältö

Seura käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja äidinkieli,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, tieto vanhempainvastuunkantajasta
 • ottelutilastot, kuten, ottelut, maalit, varoitukset ja muut ottelutapahtumaan liittyvät tilastointitiedot
 • palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus
 • seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, kuten henkilön kuva
 • tapahtumien osallistumistiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen oma ilmoitus jäseneksi liittyessään

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteristä ei luovuteta tietoja markkinointitarkoituksiin ilman jäsenen suostumusta. Rekisteristä luovutettavia tietoja ovat nimi- ja sähköpostitiedot.

Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä. Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/

8. Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto

Seuran manuaalinen aineisto säilytetään seuran toimistolla lukitussa kaapissa

B) Sähköinen aineisto

Seuran sähköinen aineisto säilytetään salasanalla turvatussa tietokoneessa seuran toimistolla. Seuran sähköisessä jäsenrekisterijärjestelmässä tiedot ovat vain rekisteriä ylläpitävän henkilön nähtävissä. Sähköistä varmuuskopiota säilytetään lukitussa kaapissa.

11. Tarkastusoikeus

Henkilöillä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä ja se osoitetaan seuran toimistolle rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Pallokissat, Kuopio ry / Jarmo Hartikainen

Kaartokatu 6

70620 Kuopio