Mistä tukea harrastusmaksuihin

Mistä apua, kun on taloudellisesti tiukkaa?

Tilanteissa, jolloin perheellä on rahallisesti tiukkaa maksaa joukkue- ja seuramaksua, toivomme että otatte hyvissä ajoin yhteyttä oman joukkueenne rahastonhoitajaan ja joukkueenjohtajaan, jotta voitte keskustella tilanteesta ja miettiä suunnitelman kuinka maksujen kanssa toimitaan ja edetään. Tuolloin kaikki osapuolet tietävät missä mennään. Lisäksi vältetään maksujen kasaantuminen liian suuriksi.

Tässä kootusti yhteisöjen tietoja mistä voi kysyä taloudellista tukea harrastusmaksuihin.

Pallokissojen oma vähävaraistentukirahasto

Pallokissat Kuopio aloitti vuonna 2017 hankkeen, jotta harrastuksen kustannukset eivät olisi este tyttöjalkapalloilulle Kuopiossa. Hankkeen tarkoitus on tukea perheitä kk-maksuissa, turnaus- ja pelimatkoissa sekä varustehankinnoissa.

Vapaamuotoiset hakemukset käsitellään luottamuksellisesti kuukausittain ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.

Tuki jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti, siten että mahdollisimman montaa harrastajaa pystytään tukemaan. Työryhmä voi tarpeen mukaan pyytää hakijalta lisätietoja päätöksen teon helpottamiseksi.  Seuralta tuleva tuki ei voi kattaa harrastuksen kustannuksia kokonaan yhdeltä pelaajalta, vaan pelaajalle jää aina omavastuuosuus maksusta. Tukea voi hakea kaikki seuran jäsenet.

Vapaamuotoiset hakemukset joukkueenjohtajalle.

Pohjois-Savon Liikunta ry, juhlarahasto

Pohjois-Savon Liikunta täytti vuonna 2017 syksyllä 20-vuotta ja sen kunniaksi perustettiin juhlarahasto, jonka tarkoituksena on tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista. Rahaston kummina on hiihdon maailmanmestari ja olympiavoittaja Iivo Niskanen. Hän toteaa, että on hienoa olla mukana näin tärkeää tarkoitusta varten perustetussa rahastossa. Iivon mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa jossakin haluamassaan lajissa.

Puijon Pallo, http://www.puijonpallo.fi

Puijon Pallo on perustanut hyväntekeväisyysrahaston, jonka varoista jaetaan avustuksia nuorille vähävaraisille kuopiolaisille jalkapalloilijoille ja näin pyritään tukemaan heidän urheiluharrastustaan. Avustuksia myönnetään varustehankintoihin, ottelu- ja turnausmatkojen kustannuksiin tai lisenssikuluihin.

Avustusta voivat hakea jalkapallojoukkueet nimetyille pelaajille. Anomuksen tekee joukkueenjohtaja/valmentaja tai muu johtohenkilö. Vapaamuotoisessa anomuksessa tulee näkyä tukea tarvitsevan nimi ja syntymäaika, seura, joukkue/ikäluokka, lyhyt selvitys taloudellisesta tarpeesta sekä anomuksen tekijän nimi, yhteystiedot ja asema joukkueessa.

Anomus lähetetään sähköpostilla seuran puheenjohtajalle tai sihteerille
puheenjohtaja@puijonpallo.fi tai sihteeri@puijonpallo.fi

Pelastakaa lapset ry

Pelastakaa Laspen ry:n Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja harrastamista. Jopa 168 000 lasta ja nuorta on köyhyyden tai syrjäytymisen vaarassa Suomessa.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Vuonna 2015 ohjelmalla tuettiin 1302 lapsen koulunkäyntiä tai harrastamista.

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on kolme tukimuotoa:

Eväitä Elämälle -ohjelmaa toteuttavat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana 58 paikallisyhdistystä. Tuen kanavoimisessa yhdistykset toimivat nopeina auttajina alueillaan.

Kuopion Pelastakaa Lapset ry: http://kuopio.pelastakaalapset.fi/

Kuopion ev.lut. seurakuntien kautta perheet voivat hakea kirkon diakoniarahaston kanavoimaa Tukikummien avustusrahaa lapsen harrastusmaksuihin. http://www.tukikummit.fi/avustuksen-hakeminen/ Ensin tulee olla yhteydessä seurakuntien diakoniakeskukseen ja diakoniatyöntekijöiden kautta voi hakea tukikummirahaa. http://www.kuopionseurakunnat.fi/apua-ja-tukea

Hope http://www.hopeyhdistys.fi/

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry syntyi 2009 perustajiemme tahdosta synnyttää konkreettinen hyvän kierre ja antaa lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, ja toimimme 17 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea.

Kuopion kaupungin sosiaalitoimen kautta voi myös hakea taloudellista tukea lapsen harrastusmaksuihin. https://www.kuopio.fi/fi/sosiaalipalvelut sivustolta löytyvät puhelinnumerot ja yhteystiedot