Kevätkokous

Kokouskutsu:

Pallokissat, Kuopio ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 13.03.2018 klo 18 Aalis kabinetissa (Jalkapallostadionilla, Kaartokatu 6).

Kevätkokouksessa:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  a. puheenjohtaja
  b. sihteeri
  c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  d. ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
 8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Päätetään kokous
Posted in Seurauutinen.